bisericimedievaletargoviste.ro

Promovarea turistică a bisericilor medievale secolele XIV-XV din Târgoviște

Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești

IMG_0284

Muzeul este găzduit în Casa Aramă, construită după modelul caselor tradiționale, cu cerdac de lemn, pe ruinele unor construcții monahale.

Muzeul prezintă dezvoltarea scrisului şi a tiparului pe teritoriul românesc. Găsim aici cele mai importante manuscrise şi tipărituri, cele mai vechi fiind „Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung”, primul text românesc ce s-a păstrat, şi „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”, una dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii vechi.

Pe lângă manuscrise şi tipărituri, muzeul păstrează şi ornamente tipografice utilizate în epocă, călimări, inele sigiliare, precum şi o tiparniţă care datează din anul 1778.

Introducerea tiparului în Ţara Românească este marcată prin tipăriturile în limba slavonă ale lui Macarie: Liturghier (1508), Octoih (1510) şi Evangheliar (1512), realizate la Târgovişte.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro