bisericimedievaletargoviste.ro

Promovarea turistică a bisericilor medievale secolele XIV-XV din Târgoviște

Primăria

IMG_0564

Dorinţa construirii unui local propriu pentru Primărie a preocupat în permanenţă autorităţile orăşeneşti. Primăria (Sfatul Orăşenesc 1831-1859, Municipalitate 1858-1864) nu a avut un sediu propriu, funcţionând în localuri închiriate. Perioade mai lungi de timp, au servit ca sediu al Sfatului Orăşenesc casele lui Nicu Vlădescu, Iancu Petrescu, Ion Zoiade.

Noul sediu a fost construit după planurile arhitectului şi antreprenorului italian Baltasar Vignasa Giovani. Lucrările de construire propriu-zise, sunt încheiate în 1897, iar anul 1898 este destinat lucrărilor de zugrăvire, montării sobelor, dotării cu mobilier şi construirii unui trotuar de jur împrejurul imobilului. Lucrările de zugrăvire au fost executate de Iosif Tendler din Bucureşti şi supravegheate de Nicolae Bruneanu. Acestea au fost efectuate fie în ulei, fie cu apă şi clei. Au fost pictate plafoanele din fiecare spaţiu cu un alt model, îndeosebi elemente geometrice care se întrepătrund cu un arabesc de forme şi culori care, uneori, împreună cu stucatura aurită sau pictată, creează senzaţia de fast baroc, precum Sala Florentină din Primărie.

Nicolae Iorga a vizitat oraşul în mai multe rânduri menţionând că „Târgoviştea are o primărie, o prefectură şi un tribunal cum ar şade bine oriunde”.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro