bisericimedievaletargoviste.ro

Promovarea turistică a bisericilor medievale secolele XIV-XV din Târgoviște

Mănăstirea Stelea

Stelea_vara_11

Cercetările au evidențiat mai multe etape de construcție ale acestui ansamblu. Primele construcții de zid, anterioare cu aproape un secol întemeierii mănăstirii, datează din ultimele decenii ale secolului al XV-lea și anume două beciuri dedimensiuni diferite, cu intrarea dinspre Ulița Mare, precum și – spre nord-vest – o clădire de proporții, cu o compartimentare aparte. În a doua etapă, prin al optulea deceniu al secolului al XVI-lea, au fost ridicate clădirile mănăstirii ctitorite de spătarul Stelea. Biserica acestei mănăstiri, identificată prin săpături arheologice, nu avea dimensiuni prea mari. De plan triconc, cuprindea altarul cu absida, având la exterior șapte laturi, naosul, pronaosul împărțit în două travee, înconjurat pe trei laturi de un pridvor deschis, cu stâlpi cu secțiune rotundă de zidărie de cărămidă. La nord-vest de biserică se află o clădire mare, a cărei pivniță are un perete ridicat peste cel al vechilor beciuri, dezafectate, iar spre vest un turn clopotniță, care se mai păstrează. Partea sa inferioară datează din secolul al XVI-lea, având paramentul din zidărie mixtă, cu asize de cărămidă alternând cu panouri tencuite mărginite de cărămizi dispuse vertical. Intrarea este acoperită cu o boltă semicilindrică, iar la etaj se află o cameră boltită, cu două ferestre înguste, la exterior decorația înfățișând un șir de ocnițe. camera clopotelor, aflată la partea superioară a fost construită nu mai târziu de începutul secolului al XVIII-lea.
În a treia etapă a fost construită, de către domnul Moldovei, Vasile Lupu, în 1645, ca semn al păcii încheiate cu Matei Basarab (acesta, la rândul lui, va ctitori mănăstirea Soveja, din Vrancea), actuala biserică, pe locul celei mai vechi, a spătarului. Edificiul, inspirat de modelul de la Trei Ierarhi realizează o remarcabilă îmbinare a elementelor structurale și decorative muntenești și moldovenești.
Tot atunci a fost înălțat și un corp de chilii, având trei săli cu câte patru camere dispuse simetric de ambele părți, cu prispe pe ambele laturi, aflat la nord de turn, pe locul clădirii vechi. Aceste edificii, laolaltă cu construcțiile mai vechi, au fost împrejmuite cu un zid de incintă, lucrat din bolovani de râu și cărămidă. Unele transformări și adăugiri au fost aduse ansamblului la sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului următor.
La sfârșitul secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea chiliile mănăstirii Stelea au adăpostit o școală grecească. În 1847 a existat chiar intenția de a se instala aici o Școală națională. După 1871 chiliile au servit drept cazarmă Companiei de călărași.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro