bisericimedievaletargoviste.ro

Promovarea turistică a bisericilor medievale secolele XIV-XV din Târgoviște

Curtea Domnească

IMG_3822

Curtea Domnească din Târgovişte constituie practic un ansamblu ce cuprinde nu mai puţin de 13 monumente istorice, mărturii din diferitele etape de construcţie, refaceri şi transformări constatate pe parcursul a peste şase secole.
Aceste valori de patrimoniu, succint enumerate mai jos, sunt în totalitate protejate ca monumente de importanţă naţională (categoria A):
Ruinele casei domneşti a lui Vlad Dracul (cca. 1440, pe fundaţii mai vechi, din 1397-1400; cod DB-II-m-A-17237.01)
Ruinele bisericii paraclis (cca. 1415; cod DB-II-m-A-17237.02)
Turnul Chindiei (prima jum. a sec. al XV-lea, transf. sec. al XIX-lea; cod DB-II-m-A-17237.02)
Ruinele zidurilor de incintă cu turnuri (sec. al XV-lea; cod DB-II-m-A-17237.04)
Biserica „Sf. Vineri” – Domnească (prima jum. a sec. al XV-lea; cod DB-II-m-A-17237.05)
Ruinele palatului domnesc al lui Petru Cercel (1583-1585, transf. sec. al XVII-lea; cod DB-II-m-A-17237.06)
Biserica domnească „Adormirea Maicii Domnului” (1583-1585; cod DB-II-m-A-17237.07)
Ziduri de incintă cu porţi (1583; cod DB-II-m-A-17237.08)

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro