bisericimedievaletargoviste.ro

Promovarea turistică a bisericilor medievale secolele XIV-XV din Târgoviște

Centrul Vechi

IMG_9165t

Artera principală a zonei este strada Alexandru Ioan Cuza, pornind din sudul Curţii Domneşti şi mergând până în piaţa Mitropoliei. Ca zonă cu o puternică dinamică economică şi financiară, şi-a schimbat periodic fizionomia, cea mai mare parte a construcţiilor componente fiind înlocuite treptat cu altele. Majoritatea clădirilor pe care le vedem astăzi sunt construite în secolul XIX şi la începutul secolului XX, unele chiar în perioada 1930-1940.  Caracteristica urbanistic-arhitecturală de bază a axei respective o constituie lăţimea mică la stradă a frontului proprietăţii şi adâncimea mare. În faţă  se afla construcţia, care avea parter, etaj şi pivniţă, la parter găsindu-se prăvălia şi la etaj locuinţa negustorului.  În spate  se afla o construcţie de locuit care putea fi cazare pentru personal, pentru străini sau spaţii de producţie. Întrucât cele două secţiuni ale construcţiei aveau rosturi şi funcţiuni sensibil diferite, iar din punct de vedere structural şi constructiv nu alcătuiau o unitate propriu-zisă, înlocuirea fiecăreia dintre ele se putea face separat de cealaltă. Astfel se întâlnesc frecvente situaţii în care cele două componente au date de construcţie diferite. De regulă partea de la stradă, de care era legat prestigiul proprietarului şi nivelul cifrei de afaceri, se înnoise mai des, aşa cum se poate observa cu uşurinţă din exemplele care se păstrează.

Importanţa acestei artere pentru viaţa localităţii este subliniată şi de faptul că, în timp de şapte decenii, a purtat pe rând şapte denumiri:

  • Str. Libertăţii – la începutul anului 1930
  • Str. Regele Carol al II-lea – după iunie 1930
  • Str. 6 Septembrie – din septembrie 1940, după instaurarea regimului antonesciano-legionar
  • Str. Regele Mihai – după actul de la 23 august 1944
  • Str. 30 Decembrie – din 1948, data proclamării republicii populare
  • Str. Eremia Grigorescu – din 1990
  • Str. Alexandru Ioan Cuza – din 1997
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro