bisericimedievaletargoviste.ro

Promovarea turistică a bisericilor medievale secolele XIV-XV din Târgoviște

Date generale

Adresa Str. Stelea nr. 6
GPS  44°55’42.11″N, 25°27’46.06″E
Datare Sfârșitul sec. al XIV-lea și începutul sec. al XV-lea (Bis. de lemn) al doilea lăcaș, ridicat în a doua jumătate a secolului al XV-lea, după 1459, de plan triconc, distrusă în 1595, refăcută în a doua jum. a sec. XVII, ultima refacere în 1645, o dată cu zidirea ctitoriei lui Vasile Lupu
Protecție Lista Monumentelor Istorice 2015, cod DB-II-m-A-20220. Ruine biserică DB-II-m-A-20220.01. Ruine turn clopotniță DB-II-m-A-20220.02. Ruine zid de incintă DB-II-m-A-20220.03.
Ctitori Vremea lui Mircea cel Bătrân, spătarul Stelea (sec. XVII), Domnul Moldovei Vasile Lupu și Matei Basarab Domn al Țării Românelti, 1645
Tipologie Biserică de plan triconc cu naosul surmontat de o turlă, cu absida decroșată a altarului și două absidiole și pronaos, cinci contraforturi din care patru la absidele laterale și una în axul absidei altarului. Nu se știe dacă turla avea boltă stelată. Tipologie de influență moldovenească
Hram Sfântul Gheorghe (23 aprilie)

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro