bisericimedievaletargoviste.ro

Promovarea turistică a bisericilor medievale secolele XIV-XV din Târgoviște

Date generale

Adresa Str. Ion Heliade Rădulescu nr. 14
GPS 44°55’48.49″N, 25°27’28.41″E
Datare Sfârșitul sec. al XVI-lea, menționată în 1615, renovată în 1823 reparată și adăugându-i-se turla în 1849. Renovată în 1910 de Comisiunea Monumentelor Istorice
Protecție Lista Monumentelor Istorice 2015, cod DB-II-m-A-17297
Ctitori Vremea lui Petru Cercel, renovată de postelnicul Vasile Maican și vistiernicul Iancu Rădulescu, iar în 1849 de Ioan Avram Țarigrădeanul
Pictura Pictura cea mai veche datează la 3 iulie 1820 de Nicolae și Bănică; apoi cea din 1849 realizată de Avram, Sache și Pârvu
Tipologie Biserică de plan triconc cu nava compartimentată și turla deasupra naosului cu absida decroșată a altarului și două absidiole, pronaos prevăzut cu cupolă și pridvor deschis, de asemenea prevăzut cu cupolă
Hram Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (8 noiembrie)

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro