bisericimedievaletargoviste.ro

Promovarea turistică a bisericilor medievale secolele XIV-XV din Târgoviște

Date generale

Adresa Str. Stelea nr. 17
GPS  44°55’45.77″N, 25°27’40.80″E
Datare Bisericuță de lemn sec. XIV, biserică de zid sec. XV, pisanie etapa a doua din 1640, etapa a treia 1777, apoi refacere 1828 și 1860
Protecție Lista Monumentelor Istorice 2015, cod DB-II-m-A-17311
Ctitori Vremea lui Matei Basarab, căminarul Gheorghe Geanolu Geartoglu, Clucerul Nichita Formac
Pictura Pictura originală degradată, probabil din sec. XV și XVI
Tipologie Inițial, era biserică sală cu contraforți, cu naos boltit semicilindric și absida altarului trigonală, fără turlă. În 1640 apare adaosul corpului pronaosului surmontat de turla-clopotniță și de turnulețul casei scării, precum și cei doi contraforți oblici din fațada vest. În 1860 apare pridvorul de lemn și se desființează peretele dintre naos și pronaos, ultimul exemplu românesc de astfel de comunicare între aceste încăperi. Stilul este gotic târziu
Hram Sfântul Nicolae (6 decembrie)

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro