bisericimedievaletargoviste.ro

Promovarea turistică a bisericilor medievale secolele XIV-XV din Târgoviște

Biserica Geartoglu

Vedere dinspre sud-vest.

Biserica Sfântul Nicolae-Geartoglu din Târgoviște amplasată peste drum de ansamblul Mănăstirii Stelea, prin forma poligonală în interior și exterior și prin acoperirea cu trei segmente de bolti umbelare a absidei altarului, precum și prin cele nouă contraforturi care se adosează fațadelor, vădește influențe gotice târzii.Construit în a doua jumătate a secolului al XV-lea, lăcașul a fost arareori semnalat de istorici, care l-au datat larg în timpul domnniei lui Matei Basarab. Din punct de vedere documentar, biserica a fost menționată mai târziu într-un act emis în mai 1712, unde se consemnează că „…este foarte veche și de demult”, încât nu se mai stie de cine a fost făcută. Văzând biserica „învechită și stricată”, Pascalie vornicul „s-au apucat de o au dres, o au zugravit și o au înfrumusețat precum se vede”. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea(1777), căminarul Gheorghe Geanolu (Geartoglu, de unde vine și denumirea), intrând în stăpânirea locului și a bisericii, o repară și o folosește drept capelă de curte. În sfârșit, după ce lăcașul căzuse pradă foculuiarmatelor turcești la „zavera” din 1821, iar în anul 1828 i se lărgesc ferestrele și i se dărâmă contraforturileperimetrale până la nivelul soclului, clucerul Nichita Formac ăi reface la 1860 acoperișul și o rezugrăvește, lucrări consemnate într-o pisanie pictată, în prezent aproape ștearsă.

În evoluția acestui edificiu de cult sunt vizibile trei mari etape de construcție și adăugiri, după cum urmează:

  • Prima faza a constat din ridicarea unei nave boltite cu un semicilindru longitudinal, realizată in a doua jumătate a secolului al XV-lea; naosul bisericii, din această etapă, împreună cu altarul măsurau 11,50x6m;
  • Cea de-a doua fază a constituit-o alungirea către vest a monumentului cu încă 5 m, prin adăugarea încăperii pronaosului, care este surmontat de un înalt turn clopotniță și este acoperit cu o boltă semicilindrică transversală; dacă lăcașul construit în prima fază reține atenția prin decroșul minim al absidei altarului față de navă, la această parte alungită caracteristicile sunt atât ferestrele bifore ale camerei clopotelor, caja scării de acces la turn amplasată neobișnuit pe fațada de sud, cele șase firide exterioare în arc frânt străpunse de tot atâtea goluri de ferestre, cât și cele două contraforturi dispuse oblic la colțurile fațadei de vest;
  • Cea de-a treia etapa de construcție, aparținând mijlocului veacului al XIX-lea, a constat din adăugirea unui spațios amvon în fața vechii intrări de sub turn, prin racordarea contraforturilor oblice de la colțuri. Desființarea zidului interior despărțitor din secolul al XVIII-lea, care astupase două ferestre ale părții adăugate, a transformat repectivul amvon în pronaos.

Semnalăm în rândurile de față un aspect de interes deosebit pentru evoluția arhitecturii românești și anume acela că partea adăugată în jurul anului 1640, ulterior zidirii Bisericii Mănăstirii Snagov (c. 1518), a Bolniței Coziei (1542) și a Bisericii Domnești din Caracal (c. 1595), reprezintă, la Sfântul Nicolae- Geartoglu, ultimul exemplu de pronaos deschis cunoscut în provincia de la sud de Carpați.

În exterior, exceptând contraforturile fazei primare care ritmau fațadele plane, în a doua etapă paramentul a fost decorat cu firide terminate în arc frânt.

Prin înaltul turn-clopotniță, având trei ferestre bifore, și prin caja scării amplasatăpe fațada de sud, această biserică târgovișteană anticipează cu câțiva ani aceleași forme întâlnite la lăcașul Mănăstirii Strehaia (1645) din jud. Mehedinți, căuia i-a putut servi drept model.

Până la începerea unor discutabile lucrări de restaurare și conolidare în anul 1997, monumentul avea o frumoasă tâmplă de zid, executată în secolul al XVIII-lea, care la începutul anilor 70 ai veacului trecut se păstra într-o stare relativ bună de conservare, atât în ceea ce privește integritatea pieselor componente, cât și a culorilor, motivelor decorative și a icoanelor pictate.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro