bisericimedievaletargoviste.ro

Promovarea turistică a bisericilor medievale secolele XIV-XV din Târgoviște

Date generale

Adresa Str. Crețulescu nr. 2
GPS 44°56’11.25″N,  25°27’16.39″E
Datare Bisericuță de lemn sec. XIV, biserică de zid sec. XV, dar cercetări recente datează anii (1641-1643), refaceri în 1861
Protecție Lista Monumentelor Istorice 2015, cod DB-II-m-A-17215
Ctitori Vremea lui Matei Basarab, apoi marele vornic Dragomir din Runcu și Plăviceni; logofătul Crețulescu a moștenit biserica prin soție, nepoata lui Dragomir
Pictura Pictura originară nu mai există, cea actuală probabil după 1860
Tipologie Biserică sală cu absida altarului decroșată, adaos de pridvor neogotic cu volum paralelipipedic transversal suprapus de o turlă octogonală cu lanternou
Hramuri Acoperământul Maicii Domnului și Sf. Antonie cel Mare (1 octombrie și 17 ianuarie)

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro